Skip to content
Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size

Laburizam - Anarhizam - Samouprava


Lijepo vas je vidjeti ovdje!
Trnjanski laburizam PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Kad je dosadno - Ekonomija poklanjanja
Written by Romano Krauth   
Thursday, 20 November 2014
 
 
Image Pohvalite nas negdje!
Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Facebook!StumbleUpon!Yahoo!
 
Zapisnik s "koordinacije" PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Kad je dosadno - Ekonomija poklanjanja
Written by Romano Krauth   
Saturday, 15 November 2014

Hrvatski laburisti  - Stranka rada

Koordinacija Podružnica

Zagreb, 13. studenog 2014.

 

SKRAĆENI ZAPISNIK

1.       Pozvani: Predsjednici i Povjerenici Podružnica, Predsjedništvo, Saborski zastupnici, Načelnici, PO Grada Zagreba

2.       Odazvani: Zlatko Tušak (BBŽ, Saborski); Vlatko Greiner (BPŽ); Damir Ilić (IŽ); Snježana Kirinić (KŽ); Siniša Kavgić (KKŽ); Tomislav Končevski (KZŽ, Predsjedništvo); Rajko Bulat (MŽ, Predsjedništvo); Petra Toplek (MŽ); Vladimir Cindrić (OBŽ), Davor Bošnjak (PSŽ); David Bregovac (PGŽ); Mladen Novak (SMŽ, Saborski); Mira Morović (SDŽ); Zoran Žugec (VŽ); Damir Hrdas (ZŽ, Predsjedništvo); Nenad Pleše (Saborski); Nansi Tireli (Saborski); Robert Greblički (Načelnik); Stevo Turčinović (PO Križ); Kristina Šimanović (PO Trnje); Konrad Kiš (PO Trešnjevka-sjever); Martina Kristan i Slobodan Lovrenčić (Črnomerec); Vatroslav Vujičić (Peščenica-žitnjak); Drago Perić (Suradnik); Igor Lesar (Zapisničar)

Službeno ispričani: Dragutin Lesar (Saborski); Višnja Komnenić (Predsjedništvo); Tomislav Rajković (Novi Zagreb-Zapad)

3.       Dnevni red (jednoglasno prihvaćen):

a.       Plan predstojećih aktivnosti i krakat izvještaj na nivou Ogranaka i Podružnica

b.      Prijedlog političkih tema (moderator Drago Perić)

c.       Razgovor o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama (mjesni odbori, općine, gradovi, županije, država)

d.      Aktualne političke teme (Pravo manjina na dvostruki glas; Zakon o regionalnom razvoju)

e.      Stranačka situacija u Zagrebu

Ad.1.

Potpredsjednica Nani Tireli daje kratak uvodni izvještaj o aktivnostima u Klubu i Središnjici s naglaskom na pozitivne pomaku u radu Kluba, unatoč određenim kritikama „s terena“ kako se „ništa ne događa“. Podsjeća kako se o svim aktivnostima teren redovno izvještava, a sve je javno vidljivo i na internetskim stranicama Stranke. U Klubu se prate i proizvode kvalitetne političke teme, dok je Središnji ured u pripremama akata Stranke za predstojeći Izborni sabor. Za izradu akata imenovana su radna povjerenstva koja rade na izradi istih i sve se odvija prema utvrđenim planovima i rokovima. Daje kritiku kako zapravo teren kaska s aktivnostima i podsjeća da se od njezinog imenovanja za potpredsjednicu s ovlastima Predsjednika teren redovno informira i obavještava o svim aktivnostima i događajima te planovima u Klubu i Središnjici. Kao mogući, i još uvijek ne definiran datum Izbornog sabora navodi 18. siječnja 2015. godine, kako se ne bi poklopio s izborima za Predsjednika RH. Navodi kako je primarni zadatak podizanje rejtinga Stranke te se sukladno tome koordinira i komunikacija s terenom. Podsjeća kako su učinjene sve moguće analize oko razloga pada rejtinga te naglašava kako se kontinuirano radi na izradi „plana aktivnosti“ s ciljem podizanja istog. Podsjeća kako je Predsjedništvo donijelo načelnu preporuku da se s ciljem lakše koordinacije i tematskog rada osnuje Savjet mladih, a moguće je i osnivanje Savjeta žena ukoliko za to bude interesa. Osvrće se i konstatira kako je zapravo glavni problem loši međuljudski odnosi koji dovode do nezadovoljstva i demotiviraju članstvo za iole ozbiljniji rad na terenu. Poziva odgovorne (PP, PO, Predsjedništvo, Saborski zastupnici) da porade na međuljudskim odnosima i umjesto destrukcije i defetizma šire pozitivnu energiju i konstruktivne aktivnosti.

Naglasci s nekoliko bitnih tema o kojima se razgovaralo na ovu točku dnevnog reda:

a)      Podrška Predsjedničkoj kampanji Ivi Josipoviću

Nakon službene podrške Ivi Josipoviću, neke su podružnice stupile u koordinaciju izbornog stožera (MŽ, KKŽ, BPŽ, KKŽ), međutim zbog izuzetno loše situacije i nemotiviranosti članstva na terenu ostale naše podružnice nisu u mogućnosti aktivnije i vidljivije sudjelovati, tj. dati podršku u vidu volontera. Zaključuje se da će, sukladno realnoj situaciji na terenu, neki Ogranci prikupljanje potpisa za kandidaturu Ive Josipovića provesti od vrata do vrata i/ili među članstvom. Također, bitno je da se poštuje politička odluka o podršci te se upućuje Podružnice i Ogranke da ukoliko imaju „motivacije i resursa“ da se uključe u koordinaciju i aktivnosti. Važno je s članovima iskomunicirati podršku Josipoviću.

b)      Protok službenih informacija, „community management“

Konstatirano je da uz službeni protok informacija koji dobro funkcionira, podignemo vidljivost Stranke kroz ideju „community managementa“ gdje bi se identificirali takozvani „glasnogovornici podružnica“ sa zadaćom komuniciranja tema i aktivnosti neposredno vezanih uz Stranku, kako lokalnih i regionalnih tema, tako i nacionalnih. Ideja je da se osim „glasnogovornika“ (neslužbeni termin) priključe i „vidljiviji“ članovi Stranke (primjerice vijećnici, „opinion makeri“) koji bi putem javnog govora koristeći tipizirane alate (društvene mreže, blog, press konferencije, izjave…) podizali vidljivost Stranke. O „community managementu“ bi se održala radionica (edukacija) u Zagrebu.

c)       Sudjelovanje članstva u javnom govoru (društvene mreže)

Kritizirane su aktivnosti nekih članova (neimenovano) na društvenim mrežama s naglaskom na negativan govor i stvaranje negativne percepcije, tj. destrukcije i širenja iskrivljenih informacija, a samim time zbunjivanja većine članstva. Zaključeno je Predsjednici Podružnica i Ogranaka (ali i članovi tijela Stranke) trebaju upozoriti članove i voditi pažnju o načinu komunikacije na društvenim mrežama. Bitan je afirmativan i konstruktivan nastup s ciljem podizanja kvalitetnijeg i konstruktivnijeg dijaloga i motivacije. Loše stvari se trebaju rješavati „u kući“.

d)      Sudjelovanje članova u aktivnostima, izlasci iz Stranke

Na primjeru Sisačko-moslavačke županije, konkretno izborima za župana i tribini o javnom zdravstvu organiziranoj u Sisku konstatirano je da zbog loših odnosa članstva unutar nekih Podružnica postoji destrukcija aktivnosti. Tako se događa da neki ogranci bojkotiraju aktivnosti. Zbog loših međuljudskih odnosa i nepostojanja Suda časti, ti se animoziteti produbljuju što ne vodi nikuda i nitko od toga ne profitira. Prijedlog je da se smire tenzije i pokuša raditi u interesu Stranke, jer u protivnom očekuje se samo još više nereda i nerada.

Postavljeno je pitanje u vezi izlazaka vijećnika iz Stranke, gdje je konstatirano da je do sada Stranku napustilo oko petnaestak vijećnika (bez Grada Zagreba).

Ad.2.

Središnji ured i Klub zastupnika radi na pripremi „akcijskog plana“ koji uključuje bitne političke teme. Sukladno tome pozivaju se Predsjednici Podružnica na aktivno sudjelovanje pri kreiranju i promišljanju tema koje mogu biti od značaja za lokalnu i nacionalnu razinu.

Ad.3.

Kako su u tijeku izbori za MO u kojima neki Ogranci sudjeluju i u koalicijama (sukladno specifičnostima na terenu), zatraženo je od Predsjednika Podružnica da Predsjedništvu dostave svoje prijedloge i razmišljanja o navedenim koalicijama, kako bi isto imalo uvid i dalo eventualni stav tj. preporuke.

Ad.4.

Aktualne političke teme (Pravo manjina na dvostruki glas; Zakon o regionalnom razvoju)

Tireli je informirala da je u saborskoj raspravi 5 izmjena i dopuna Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski Sabor ( predlagači Zakona: Natalija Martinčević, Hrvatski laburisti – Stranka rada, Josip Kregar – Gvozden Srećko Flego – Jadranka Kosor, SDP i IDS). Nakon prvog čitanja Predsjedništvo Sabora dogovorilo je da će svi predlagatelji zakona usuglasit svoje stavove i u drugo čitanje uputiti jedan zakon. S obzirom da je IDS u svom prijedlogu predložio da nacionalne manjine imaju pravo „dvostrukog glasa“ za vjerovati je, da će Laburisti i o tome trebati imati svoj stav. S obzirom da je pitanje dvostrukog prava glasa političko pitanje, koje se uvijek u pravilu otvara prije parlamentarnih izbora, važno je da Lesar, kao predsjednik Kluba koji će pregovarati s ostalim strankama i predlagateljima, ima stav članova Stranke.

Zakonom o regionalnom razvoju, se između ostalog, određuje i pravo na državnu pomoć općinama i gradovima koji imaju koeficijent razvijenosti manji od 75% ( koeficijent se izračunava temeljem posebnih parametara i standarda). U prijedlogu Zakona predlagateljica (Vlada RH) nije priložila nikakve izračune po kojima bi se dala iščitati produktivnost i napori općina i gradova da svoju stopu razvijenosti uopće i poboljšaju. Cjelotjednim radom svih u Klubu zastupnika Laburista uspjeli smo doći do podataka kojima smo zaključili slijedeće:

-          veliki broj općina i gradova koji dobivaju državne subvencije uopće nema razrezan prirez

-          veliki broj njih opće ne vrši nikakve radnje da bi naplatili svoja potraživanja (komunalni doprinos i naknadu, npr.)

-          veliki broj njih jednostavno otpišu potraživanja koja imaju

-          neke od tih općina i gradova za rođenje djeteta daju i do 30.000,00 kuna

Postavlja se pitanje da li takvim općinama koje ne poduzimaju ništa ( i ne rade ništa osim što „kupuju“ svoje birače donacijama i otpisom dugova) zaslužuju da im se pomogne.

To jeste isto tako nužan politički stav jer  javnost uvijek senzibilno reagirati na slabe, a da uopće i nemaju pravu sliku stvari. Stoga se predlaže da Laburisti u saborskoj raspravi to pitanje aktualiziraju i stave na Zakon amandmane kojima će se tražiti točno definirani kriteriji koji su obvezatni za sve JLS-e ( primjerice: obavezan prirez u određenom postotku, poduzimanje svih potrebnih radnji za naplatu potraživanja, otpis potraživanja od najviše 1% iznosa Proračuna i sl.)

U raspravi je utvrđeno da kriteriji svakako moraju postojati i da se na teret Državnog proračuna mogu sufinancirati jedino one nerazvijene općine i gradovi koji su napravili sve, ali jednostavno rezultata razvoja nema.

Ad.5.

Stranačka situacija u Zagrebu

Sastanku su prisustvovali i članovi ogranaka iz Zagreba koji su izrazili želju za organizacijskim rješenjem. Uz kratku analizu dosadašnje situacije, zaključeno je da će se održati zaseban sastanak s predstavnicima Ogranaka iz Zagreba gdje će se definirati moguća i prihvatljiva rješenja, a na tragu aktivnosti podizanja Podružnice.

ZAKLJUČCI

1.       Plan predstojećih aktivnosti za Ogranke i Podružnice dostaviti na email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it do 20. 11 . 2014. godine. Plan obuhvaća period do 31. 3. 2015.

2.       Pripremiti prijedloge 4-5 lokalnih političkih tema (uključiti i operativnu provedbu) i dostaviti ih također do 20.11.2014.

3.       Osnovni cilj Stranke u narednom razdoblju je jačanje (koalicijskog) potencijala (podizanje rejtinga), a sukladno tome informirati Središnjicu o potencijalnim pregovorima i mogućnostima.

4.       Do 16.11.2014. dostaviti mišljenja o prijedlogu izbornog zakona u dijelu dvostrukog prava glasa nacionalnih manjina.
Pohvalite nas negdje!
Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Facebook!StumbleUpon!Yahoo!
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 2 of 3

Vidi ti to!

Members: 1
News: 9
Web Links: 0
Visitors: 4141802

A vidi i ovo!

We have 15 guests online

Ulaz slobodan!


Lost Password?
No account yet? Register

Sitna lova